دکتر مسعود سیرتی

دکتر مسعود سیرتی

دبیر رویداد ، مدرس دانشگاه ، رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ورزش شهرداری تهران و عضو شورای سیاست گذاری رویدادهای ملی و استارتاپی کشور

#