منتورینگ رویداد

مهندس احسان نوریهم بنیانگذار استارت آپ های تله طب ، روبان و داستانپ
دکتر مسعود سیرتیدبیر رویداد و عضو شورای سیاست گذاری رویدادهای ملی و استارتاپی کشور و منتور استارتاپ های حوزه ورزش و سلامت
مهدی حاجی باباییمنتوراستارتاپ های دانش آموزی و مربی کسب وکارهای نوپا
محمد حسین ربیعیکوچ حرفه ای کسب و کار (business coaching) و منتور استارتاپ های حوزه سلامت و تندرستی و مشاور اقتصادی سرمایه گذارهای خطرپذیر
دکتر سيد سجاد مروجيمدیر عامل شرکت سلامت الکترونیک برکت و رييس كميته سلامت الكترونيكي ستاد اقتصاد ديجيتال معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
مشاوره با مربیان

مشاوره

ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است